IMG 1646
นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ให้เกียรติตรวจเยียมสำนักงาน สบส.9 
29

สรุปผลงานวิจัยพัฒนาแกนนำสุขภาพภาคประจำครอบครัว เขตสุขภาพที่ 9 ปีที่ 2

 IMG 5922

เยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพให้กับ จังหวัดสุรินทร์

 

 5

เยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพให้กับโรงพยาบาลลำดวน จังหวัดสุรินทร์

26 พฤษภาคม 2560

 22

เยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพให้กับโรงพยาบาลโนนนารายณ์จังหวัดสุรินทร์ 25 พฤษภาคม 2560

 19

เยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพให้กับโรงพยาบาลบัวเชด

จังหวัดสุรินทร์ 24 พฤษภาคม 2560

 20

การเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลภักดีชุมพล  จ.ชัยภูมิ

28เมษายน2560

 IMG 4873

การเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลหนองบัวระเหว  จ.ชัยภูมิ

27เมษายน2560

 IMG 4834

การเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลเทพสถิต  จ.ชัยภูมิ

26เมษายน2560

 IMG 4603

การเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลซับใหญ่  จ.ชัยภูมิ

25เมษายน2560

 IMG 4854

การเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์  จ.ชัยภูมิ

24 เมษายน2560

IMG 4342

วันที่ 19 เมษายน 2560 ดร.นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ และ คณะฯ นิเทศงาน สบส.9

IMG 4010

การการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพภาครัฐ ปี 2560รุ่นที่ 1 วันที่ 30 มีนาคม 2560

IMG 3969

อสม ระดับชาติ 20 มีนาคม 2560

 IMG 3682

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการใช้งานโปรแกรมบันทึกข้อมูลสถานพยาบาลสถานประกอบการเพื่อสุขภาพและพัฒนาทีมตรวจมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ”สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต9 จังหวัดนครราชสีมาวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2560

IMG 3611

โครงการจริยธรรมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหน่วยงาน ด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ13 มีนาคม 2560  

1

พิธีลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการ  วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

IMG 5127

กิจกรรม 5 ส

 IMG 5129

ผู้อำนวยการ สบส 9 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สบส9 ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส  19 ธันวาคม 2559

IMG 9167

คณะกรรมการสำรวจคุณภาพ HA

 ๒o พฤษภาคม ๒๕๕๘

คณะกรรมการสำรวจนิเทศการพัฒนาคุณภาพองค์กรณ์ตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน HA Read More...

 DAA

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรก้าวสู่ AEC

๔-๖ มีนาคม ๒๕๕๘

ครงการอบรมพัฒนาบุคลากรก้าวสู่ AEC อย่างยั่งยืน    Read More...

 1

พิธีเปิดงานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม)

๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘พิธีเปิดงานอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ (อสม.)     Read More... 

  1015

รณรงค์ช่วงเทศกาลสงกรานต์

รณรงค์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เดินทางสุขใจ ปลอดภัย ปลอดโรค  ประจำปี 2558 Read More...

 IMG 5789

ปรับปรุงห้องประชุมห้องน้ำสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 ประจำปี 2558 

Read More....

IMG 8951

ประชุมพัฒนาศักย์ภาพเครือข่าย  3 มกราคม 2559

IMG 6453

Big Clean ningday

IMG 6065

ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2558 ลงวันที่ 23 ก.พ.2558ระชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2558 ลงวันที่ 23 ก.พ.2558

IMG 9546

เครือข่ายศูนย์วิชาการ เขตสุขภาพที่ 9

IMG 9521

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยากร 28 พ.ค.2558

IMG 0884

สบส.3 เยี่ยมหน่วยงานบส.3 เยี่ยมหน่วยงาน

IMG 2670

อบรมพัฒนาศักย์ภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพการทำงาน บรมพัฒนาศักย์ภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพการทำงาน 

IMG 4129

ตรวจเยี่ยมประเมิน PMQAรวจเยี่ยมประเมิน PMQA

IMG 5081

ประชุมคณะกรรมการ อสม เขต 9 นครชัยบุรินทร์ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559